Stores  >  Germany  >  Dortmund  >  Sizeer

Sizeer

Westenhellweg 86-88, Dortmund, Germany

Customers rating: 64%
Address and contacts:
Westenhellweg 86-88
Dortmund, 44137 (Innenstadt-West, Arnsberg, Nordrhein-Westfalen)
Germany, Europe
πŸ“ Google Maps

Phone number: DE +49 231 22396681
Opening hours:

Monday 10:00 – 20:00 10:00 AM – 08:00 PM
Tuesday 10:00 – 20:00 10:00 AM – 08:00 PM
Wednesday 10:00 – 20:00 10:00 AM – 08:00 PM
Thursday 10:00 – 20:00 10:00 AM – 08:00 PM
Friday 10:00 – 20:00 10:00 AM – 08:00 PM
Saturday 10:00 – 20:00 10:00 AM – 08:00 PM
Sunday closed
Coronavirus disease 2019 (COVID-19):
Please follow the rules and recommendations of Dortmund, Germany when shopping in Sizeer store.
Also please check current opening hours at +49 231 22396681 .

Is something wrong with this sneaker store?
Please report it!


Questions & Answers

I'm looking for a part-time job, who do I write to if I want to work at Sizeer?

If you're a student or just want to work a few hours a day, try calling Sizeer and describing your situation. They might have a position for you.

Is the store open for customers at the weekend?

The store is open on Sundays but closed on Saturdays.

What's the phone number for the store?

Sure, call them at +49 231 22396681.

Can I also buy online from Sizeer?

We do not have the address of the online shop in our database.

Does Sizeer have their own Instagram?

They might have an IG account in Sizeer, but we don't know it.

What recommendations does the store have?

Customers have given Sizeer an overall rating of 64%. Actually, it's okay for us.

Similar stores in Dortmund:
Sidestep
Westenhellweg 102-106, 44137 Dortmund, Germany
KING OF TRAINERS JD
Silberstraße 36, 44137 Dortmund, Germany
adidas Originals
Thier Galerie, Westenhellweg 102-106, 44137 Dortmund, Germany
SPOT Dortmund
Kampstraße 34, 44137 Dortmund, Germany